"Security fence" - English Home page
   
 
14/08/2007
סטטוס הליכים משפטיים
29/05/2007
סטטוס הליכים משפטיים
03/01/2007
סטטוס הליכים משפטיים
27/12/2006
גדר הביטחון במספרים
סיכום תקף לסוף 2006
 
 
תוכנית "מרחב התפר" נועדה להקטין את יכולת החדירה של מפגעים משטח הרשות הפלשתינאית לשטח ישראל שמספרם עלה מאז ספטמבר 2000 עקב העצמת תופעה של מחבלים מתאבדים. מפגעים אלו נכללים בתוך קבוצה רחבה וגדולה של שוהים בלתי חוקיים (שב"חים) המונה עשרות אלפי פלשתינאים שעוברים מתוך שטחי הרשות הפלשתינאית לשטחי ישראל באופן בלתי חוקי לצרכי פרנסה, מדי יום ביומו.המידע בדף זה עודכן בתאריך 14.08.2007

כל הזכויות שמורות © 2003. מדינת ישראל, משרד הביטחון.
(השימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש).