מנהלת מרחב התפר  
   
 
  במשרד הביטחון הוקמה מינהלת פרוייקט שתפקידה להוציא לפועל ולהביא לידי סיום את תוכנית מרחב התפר בהתאם למדיניות שנקבעה, התכנון, התקציב ולוח הזמנים בתהליך עבודה משולב עם הגורמים הרבים השותפים לפרוייקט:
משרד הביטחון, צה"ל, המשרד לביטחון פנים ובכל אחד מהם מול גורמים רבים המעורבים בנושא.
 
   
 
  מינהלת הפרויקט פועלת כגוף מנהל בראייה כוללת של משולבות ותיאום בין כל הגופים המעורבים מחד גיסא, ובקרה שוטפת מאידך גיסא. תפיסת העבודה של המינהלת היא שהדרישות המבצעיות והטכניות של המכשול נקבעות ע"י גורמי צה"ל יחד עם גורמי מג"ב (משטרת ישראל), האחריות להתקשרויות, פיקוח על הקבלנים והתחשבנות עמם מוטלת על אגף הבינוי במשרד הביטחון בשיתוף עם מרכז בינוי. אחריות הטיפול בסוגיות המקרקעין מוטלת על אגף אמו"ן במשרד הביטחון. תפיסת ניהול זו מאפשרת למינהלת להתבסס על גרעין מצומצם של כח אדם בהיותה, כאמור, מניעה ומפעילה גופים קיימים.
 
   
 
  על ביצוע העבודות ההנדסיות בשטח, באמצעות הקבלנים, מופקד אגף הבינוי במשרד הביטחון, ועל כלל הנושאים הלוגיסטיים, התאום והמקרקעין מופקד אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים במשרד הביטחון. התפיסה המבצעית ומרכיביה מרוכזת ע"י פיקוד המרכז. תכלול כלל הגורמים והנושאים (צבא, משטרה, מג"ב, שב"כ, מתפ"ש, ומשרדי ממשלה הרלוונטיים) נעשית ברמת המטה הכללי. הביצוע מרוכז ע"י משהב"ט כולל חטיבת הלוגיסטיקה ומרכז בינוי של צה"ל.
 
       
     
   
     

 

 

המידע בדף זה עודכן בתאריך 22.04.03

כל הזכויות שמורות © 2003. מדינת ישראל, משרד הביטחון.
(השימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש).